Life Science

I Life Science ingår flera vetenskapsgrenar, som biologi, matematik, kemi, teknik och medicin. För att förstå vad liv är, hur liv fungerar och vad som händer när levande organismer drabbas av olika typer av sjukdomar krävs kunskaper och perspektiv från många olika ämnesområden.

Innovationer inom Life Science kan förbättra liv och hälsa för både människor, djur och natur. Den som jobbar inom Life science kan vara en av de som i framtiden kommer att vara med och bota astma, diabetes, cancer eller stoppar växthuseffekten. Säkert är i alla fall att det kommer att finnas många intressanta och spännande projekt att jobba med.

Kort sagt kan man säga att Life Science handlar om att människor ska få ett friskare och längre liv med högre livskvalitet. Det kan vara att ta fram nya medicinska hjälpmedel, tekniska innovationer eller avancerade mediciner. Många tycker att det känns meningsfullt att jobba med att förbättra världen.

Sverige är ledande inom Life Science

Sverige har länge varit skickliga inom Life Science ur ett globalt perspektiv. Faktum är att Life Science är en av regeringens prioriterade frågor och en av de tydligaste framtidsbranscherna. I Västsverige finns redan idag ett stort antal Life Science-företag, och ett av de största är AstraZeneca. Under 2021 planeras ett Life Science kluster i Mölndal. En mängd små och stora Life Science-aktörer ska samarbeta och samverka i ett område där det beräknas arbeta 7 000 personer år 2021.

Var och hur kan jag jobba?

Forskning och arbete inom Life Science görs på universitet, sjukhus, högskolor och företag. Det är ett spännande, globalt område som utvecklas snabbt. Inom Life Science kan man arbeta inom många olika fält, och det finns många olika högskoleutbildningar och tänkbara arbetsgivare – stora som små. Man kan arbeta som läkare, med att ta fram nya läkemedel eller med att utveckla olika medicintekniska hjälpmedel. Man kan också jobba med att ta fram lösningar som hjälper till att övervaka sömn och kost. Inom Life Science uppstår ofta stora mängder data som behöver analyseras effektivt och behandlas i databaser. Då behövs människor med kompetens inom biologi, kemi, teknik, matematik eller programmering.

Varför ska jag sikta på en framtid inom Life Science?

  1. Du jobbar med vetskapen om att du bidrar till att skapa en bättre värld
  2. Du kan jobba med ditt specialintresse. Inom Life science behövs såväl forskare som programmerare, ingenjörer, kemister och läkare
  3. Life Science är en spännande och bred bransch där du har stora möjligheter att utvecklas, både i Sverige och utomlands

Det här kan man bland annat arbeta med inom Life Science:

  • Framtidens läkemedel för sjuka människor
  • Medicinteknisk utrustning som kan ställa diagnoser, som automatiskt ger rätt doser läkemedel, eller som underlättar livet för sjuka människor på andra sätt
  • Framtidens ”reservdelar” till människor, så som konstgjorda blodådror eller avancerade proteser som gör det möjligt för människor att springa även om de förlorat ett ben
  • Hållbara energilösningar för en renare framtid, ny teknik som både renar luft och minimerar utsläpp

 

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-10-04 12.46