Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

FRANKLINS GYMNASIUM

Teamet på Franklins

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar!

Maria Solérius - Rektor

Bild på studie och yrkesvägledaren Anna Karlsson

Mitt namn är Maria Solérius och jag är rektor på Franklins gymnasium.

Jag har arbetat med utbildning under större delen av mitt yrkesverksamma liv, bland annat som gymnasielärare i matematik och fysik och som rektor på två olika gymnasieskolor.

Min ambition är att gymnasietiden ska präglas av öppenhet, nyfikenhet och gemenskap. Tillsammans skapar vi en trygg och stimulerande studiemiljö där förmågan att reflektera, tänka kritiskt och se nya perspektiv kan utvecklas.

För mig är det viktigt att skolan samarbetar med universitet, bransch och samhälle för att eleverna ska känna att utbildningen är aktuell och relevant. På så sätt kan studiemotivation och lusten att lära stärkas.

Min målbild är, och har alltid varit, att vid studenten få vinka av elever som är väl rustade för framtidens möjligheter och utmaningar och som känner sig stolta och trygga i sina kunskaper och i sin personliga utveckling.

Vi ska alltid ha höga förväntningar på våra elever – men högre på oss själva.”

E-post: maria.solerius@molndal.se
Telefon: 0707-690155

Louise Nordhäll

Jag heter Louise och jag är biologi- och kemilärare samt specialpedagog på Franklins gymnasium.

Dessutom är jag med i det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan.

Jag drivs av ett intresse för hur människor kan uppnå ett långsiktigt lärande. Mina mål är alltid att elever ska få både goda ämneskunskaper såväl som ett självförtroende som bottnar i att de både vill, vågar och kan! För att kunna nå ut på bästa sätt i klassrummet är därför analys och reflektion över undervisning självklara delar i mitt arbete.
E-post: louise.nordhall@molndal.se
Telefon: 0707-690884

Magnus Falkenström

Hej! Jag heter Magnus och är behörig i teknik, kemi och fysik. Dessutom har jag forskat inom området laserfysik.

Som forskare har jag arbetat med många skilda områden t.ex. konstgjord fotosyntes och hur man kan bestämma egenskaper hos stål med hjälp av ultraljud.

Naturvetenskap kan vara ganska svårt, men när man väl börjar förstå hur saker och ting fungerar och hänger ihop är det bland det roligaste som finns. Min drivkraft som lärare är att kunna hjälpa till och förmedla den här förståelsen och glädjen till eleverna.

E-post: magnus.falkenstrom@molndal.se

Telefon: 0704-67 75 58

Lise-Lotte Ryberg

Bild på studie och yrkesvägledaren Anna Karlsson

Mitt namn är Lise-Lotte Ryberg och jag är lärare i engelska och svenska.

Det ska bli SÅ roligt att jobba med språk, text, och litteratur på Franklins! Vi kommer att läsa romaner, debattera för och nackdelar med artificiell intelligens och bjuda in a very British föreläsare från Astra Zeneca. Just to mention a few things... Jag ser verkligen fram emot spännande utmaningar och möjligheter i samarbete med elever och personal på Franklins gymnasium.

E-post: liselotte.ryberg@molndal.se
Telefon: 0721-900621

Daniel Larsson

Hej, mitt namn är Daniel Larsson och jag är Teknik och Matematiklärare men är även ingenjör från Chalmers.

Under min tid som verksam ingenjör arbetade jag med design av olika energisystem för byggnader. Senare i livet växte ett intresse inom pedagogik fram där jag undrade hur människor lär sig. Detta ledde till att jag vidareutbildade mig som lärare inom mina favoritämnen.  

Både teknik och matematik har en stark koppling till ingenjörsämnet. Jag vill dra nytta av mina erfarenheter som ingenjör för att väcka intresse och skapa relevans inom mina ämnen. Vidare vill jag arbeta för att få elever att använder effektiva lärandestrategier när de pluggar. Detta för att ett effektivt användande av elevens pluggtid, där fokus är på kvalité snarare än kvantitet, kommer troligtvis att leda till goda resultat och mindre stress.

E-post: daniel.larsson@molndal.se
Telefon: 0704-677557

Runar Höiom

Lärare i idrott och hälsa

E-post: runar.hoiom@molndal.se

Presentation, bild och kontaktuppgifter kommer snart.

Annica Pettersson

Hej, jag heter Annica Pettersson och undervisar i religionskunskap.

Religioner och andra livsåskådningar har alltid varit centrala inslag i den mänskliga kulturen, oavsett tid och samhälle. Vi människor har haft, och har, ett behov av att förklara och förstå våra levnadsvillkor, och för väldigt många människor fyller därför religionen en viktig funktion i livet. Mitt mål med undervisningen är att skapa ömsesidig förståelse mellan människor. I klassrummet vill jag ha högt i tak, att alla elever ska våga delta i diskussioner och att allas åsikter ska respekteras och tas på allvar. Tillsammans skapar vi ett klassrumsklimat som gynnar lärande, eftertanke och debatt!

E-post: annica.pettersson@molndal.se
Telefon: 0707-690 523

Claudia Barrios

Lärare i spanska

E-post: claudia.barrios-ruiz@molndal.se

Presentation, bild och kontaktuppgifter kommer snart.

Malvina Larholm-Nyberg

 Mitt namn är Malvina Larholm Nyberg och jag är fransklärare här på Franklins gymnasium. Utöver franska har jag även undervisat i svenska som andraspråk, både för barn och vuxna. Min inriktning i franska är modern fransk litteratur.

Att lära sig ett främmande språk innehåller både svåra utmaningar och stora guldklimpar och kan enligt mig ses som en möjlighet få tillgång till en helt ny värld med dess folk och kultur. Jag ser med stor spänning fram emot att möta er nya elever på Franklins och med er tillsammans utforska den franska kulturen och språket!

E-post: malvina.nyberg@molndal.se

Shekwa Ansari

Lärare i tyska

E-post: shakwa.ansari@molndal.se

Presentation, bild och kontaktuppgifter kommer snart.

Natalie Roman

Mitt namn är Natalie Roman och jag jobbar som studie- och yrkesvägledare på Franklins gymnasium på måndagar. Jag finns här för eleverna när de behöver vägledning och stöd i sin nuvarande studiesituation men även som ett bollplank kring funderingar på vad som händer efter gymnasietiden och hur man tar sig dit.

E-post: Natalie.roman@molndal.se
Telefon: 0766-966861


Karolina Hoffrén

Hej, jag heter Karolina Hoffrén och jobbar som skolkurator på Franklins gymnasium på torsdagar. Jag har arbetat som socionom sedan 2008 och då framförallt med ungdomar. Till mig kan ni komma om det finns ett behov av att prata om någonting som påverkar hur ni mår och har det i skolan, i familjen eller på fritiden. Det kan vara bra för er att veta att jag har tystnadsplikt. Har jag dörren öppen är det bara att komma förbi, annars går det bra att kontakta mig via sms eller mail.

E-post: karolina.hoffren@molndal.se

Telefon: 0708-63 36 67

Ylva Bjurulf

Skolsköterska

E-post: ylva.bjurulf@molndal.se

Telefon: 0702-764 675

Presentation, bild och kontaktuppgifter kommer snart.

Lena Hellsten - Gymnasiechef

Mitt namn är Lena Hellsten och jag är verksamhetschef för gymnasiet i Mölndals stad.

Jag har jobbat med skolledning och skolutveckling i 16 år och brinner för att skapa skolverksamhet som ger elever möjligheter och livschanser.

E-post: lena.hellsten@molndal.se
Telefon: 031-315 31 01

Ann-Christin Forsman - Marknadsutvecklare

Jag heter Ann-Christin och jag arbetar med marknadsföring, kommunikation och utvecklingsfrågor för gymnasiet i Mölndal.

Mig träffar du oftast när det är något event på gång, som t ex Öppet hus eller gymnasiemässa.

E-post: ann-christin.forsman@molndal.se
Telefon: 031-315 30 37

Ange bildtext

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-04-28 09.11

Kunskapsutbyte med forskare från AstraZeneca

"Genom att stötta Franklins gymnasium är vi på AstraZeneca med och inspirerar nästa generations forskare och specialister inom medicin och teknik. Ni behövs i framtiden för att vi tillsammans ska kunna fortsätta rädda liv och förbättra människors hälsa i hela världen."

Matti Ahlqvist, platschef AstraZeneca Göteborg